Kielich mszalny

Znaczenie i rola kielicha na mszy świętej

Kielich mszalny to naczynie eucharystyczne będące świadectwem męki i śmierci Zbawiciela, a przy tym stanowi symbol dziękczynienia Bogu i oznakę zjednoczenia modlących się z Duchem Świętym.

W dosłownym znaczeniu Kielich mszalny to tradycyjne naczynie liturgiczne, używane przy sprawowaniu ofiary mszalnej. Zgodnie z przepisami Kościoła katolickiego Kielich jest sporządzany z drogocennego kruszcu o dużej wytrzymałości, często bywa złoty lub też srebrny. Kielichy mszalne są sporządzane w pracowniach brązowniczych (np: Sacrum), które specjalizują się w wytwarzaniu naczyń liturgicznych.

Kielich mszalny

By jednak zostać Kielichem mszalnym używanym przez księdza, musi być on wcześniej poddany przygotowaniu, podczas specjalnej Mszy świętej. Takie święcenie wyłącza go także z użycia świeckiego. Na znak szacunku wobec Jezusa Chrystusa kielich może być już więc wykorzystywany wyłącznie w celach eucharystycznych.

Warto zwrócić uwagę, iż dawna forma kielicha uległa w ciągu minionych stuleci przemianom. Pierwsi chrześcijanie używali szklanych kielichów, zaś dopiero od czasów św. Augustyna naczynie zaczęto wytwarzać wyłącznie z materiałów szlachetnych.

Obecnie nie ma znaczenia rodzaj wina użytego do napełnienia Kielicha mszalnego, Ksiądz ma tu swego rodzaju wolność wyboru. Użyty więc trunek może mieć łagodny i słodki smak, ale równie dobrze może być gorzki, kwaśny czy cierpki. O ile w dzisiejszych czasach wierni przyjmują eucharystię wyłącznie pod postacią hostii, o tyle Kapłan nadal przyjmuje eucharystię pod dwiema postaciami. Jest to zgodne z biblijnym opisem ustanowienia Eucharystii wymagającym symbolicznego spożycia Krwi Zbawiciela: “Bierzcie i jedzcie… pijcie z niego wszyscy…”.

Zapisz