TOP 3 rzeczoznawców samochodowych w Suwałkach

TOP 3 rzeczoznawców samochodowych w Suwałkach

Zawód rzeczoznawcy samochodowego jest bardzo dokładnie regulowany prawnie, więc szukając tego typu specjalisty, należy sprawdzić, czy posiada on odpowiednie uprawnienia. Są one wydawane przez ministra transportu na mocy odpowiedniej ustawy u ruchu drogowym. Każdy certyfikowany rzeczoznawca posiada odpowiednie imienne zaświadczenie, które można sprawdzić w celu zweryfikowania, czy faktycznie posiada uprawnienia.

Jest to bardzo istotne, gdyż tylko wtedy zrealizowana ekspertyza lub wycena będzie mogła zostać uwzględniona w postępowaniu sądowym, lub podczas polubownej negocjacji z ubezpieczycielem. To samo dotyczy wyceny samochodu w celu określenia należnego podatku, jakim jest akcyza od aut sprowadzanych z zagranicy. Poniżej znajduje się lista najlepszych rzeczoznawców w samochodowych w Suwałkach, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia.

Rzeczoznawca samochodowy Suwałki – TB Ekspert. Wycena samochodów i ekspertyzy

Firma, taka jak TB Ekspert działająca na terenie Suwałk zajmuje się profesjonalną wyceną samochodów w różnym stanie. Są to zarówno auta używane w dobrym stanie, które nie pochodzą z kolizji i wypadków, jak i samochody uszkodzone z ponadnormatywną utratą wartości. Wycena certyfikowanego rzeczoznawcy może zostać wykorzystana do określenia wysokości akcyzy poprzez przedłożenie jej urzędnikom. Ponadto jest to dokumenty wystarczający do tego, by wnieść sprawę do sądu, gdy ubezpieczyciel zaniży wysokość odszkodowania. Takie ekspertyzy pozwalają na skuteczne dochodzenie swoich praw przed sądem.

Simp-Intermech – ośrodek rzeczoznawstwa i usług technicznych

Duże ośrodki, takie jak Simp-Intermech również mają w swoich szeregach rzeczoznawców samochodowych. Posiadają oni odpowiednie uprawnienia do tego, by realizować wycenę pojazdów różnego typu. Tak duże jednostki są w stanie zrealizować wyceny zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Szczególnie jeśli chodzi o wycenę większej ilości pojazdów lub nawiązanie stałej współpracy. Niewątpliwym atutem podobnych jednostek jest to, że posiadają duże doświadczenie, przez co znają realia rynku i są w stanie precyzyjnie wykonywać swoje wyceny. Czasami mogą również prowadzić szkolenia z tego zakresu.

Rzeczoznawca samochodowy “Estimates” Bogdan Boguszewski

Mniejsze firmy, takie jak pojedynczy przedsiębiorcy również są w stanie efektywnie wyceniać szkody pojazdów i maszyn. Dotyczy to wszystkich urządzeń technicznych, które są dopuszczane do ruchu drogowego i podlegają pod obowiązek rejestracji. Rzeczoznawca jest w stanie wycenić także jednostki wodne, takie jak łodzie motorowe i jachty. Ekspertyzy dotyczące tego typu jednostek również są dokumentami odpowiednimi dla urzędów zajmujących się podatkami lub dla sądów. Podczas przeprowadzania spraw związanych z wyceną szkody i określeniem wysokości należnego odszkodowania.