Tłumaczenia przysięgłe. Na co należy zwracać szczególną uwagę?

Tłumaczenia przysięgłe. Na co należy zwracać szczególną uwagę?

Tłumaczenia przysięgłe, czyli uwierzytelnione lub poświadczone, stanowią rodzaj ważnego dokumentu. Dlatego wymagają znalezienia wiarygodnego tłumacza z dobrymi kompetencjami językowymi. Czym kierować się w poszukiwaniach? Na co zwrócić szczególną uwagę?

Gdzie znaleźć zaufanych fachowców

Poszukiwanie dobrze zacząć od sprawdzenia strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Znajduje się tam baza tłumaczy przysięgłych wraz z tytułem naukowym, informacją kiedy nabyli uprawienia, oznaczeniem otrzymanego świadectwa, a także danymi do kontaktu. Warto wybrać kogoś pracującego w pobliżu – dokument tłumaczenia musi być poświadczony pieczęcią. Wybrane osoby warto dodatkowo sprawdzić w internecie. Większość tłumaczy ma swoje strony i proponuje próbkę swojej pracy zainteresowanym klientom. Jeśli to nie wystarczy – można zasięgnąć informacji na forach internetowych oceniających pracę lingwistów. Podejmując kontakt, warto nakreślić jaki tekst jest do przetłumaczenia i dowiedzieć się, kiedy można spodziewać się wykonania usługi.

Jak wyglądają tłumaczenia przysięgłe – na co zwrócić uwagę

Wierność tłumaczenia i poprawność stylistyczna są ważne. Ale szczególną uwagę trzeba zwrócić na wymienione poniżej elementy. Pominięcie któregoś z nich może skutkować nieważnością dokumentacji lub narażać na fałszerstwo.

Wzmianka o kierunku tłumaczenia

Każde tłumaczenie rozpoczyna się od wzmianki o kierunku tłumaczenia – z jakiego, na jaki język zostało przygotowane. Tłumaczenie uwierzytelnione musi obejmować wszystkie części dokumentu. Wspomnieć należy o skórzanej oprawie, załączonych fotografiach, opłacie skarbowej itp. Symbole i znaki muszą być opisane.

Kwestia czytelności

Podobnie jest z nieczytelnymi fragmentami tekstu. Kwestia czytelności jest całkowicie subiektywna i oceniana przez osobę wykonującą zlecenie. W przypadku stwierdzenia nieczytelności – ma prawo i obowiązek wpisać komentarz opisujący fragment zamiast podejmowania się tłumaczenia.

Opuszczenie treści – po konsultacji ze zleceniodawcą

Jeżeli uzasadnione jest opuszczenie jakiejś treści oryginału, tłumacz może to zrobić tylko po konsultacji ze zleceniodawcą. Czasami konieczne jest dodanie uwag lub komentarzy. Powinny one znaleźć się w nawiasach kwadratowych i być zapisane kursywą.

Opisać pieczęci jeśli dokument je posiada

Opisać trzeba także pieczęci, jeżeli dokument takie posiada – jaki mają kształt i kolor oraz w jakiej wykonane są technice i z jakich znaków się składają. Jeżeli na pieczęci jest tekst – jego również należy przetłumaczyć. Wpisuje się także informacje o godle państwowym, z pełną nazwą państwa.

Na rynku funkcjonuje wiele biur tłumaczeń. Z usług tych firm korzysta się najczęściej, ponieważ zatrudniają specjalistów tłumaczących na wiele języków. Zawsze jednak warto zweryfikować uprawnienia i dokładnie sprawdzić dokument przed akceptacją.