Tłumacz na swoim – jak założyć własne biuro tłumaczeń?

Tłumacz na swoim – jak założyć własne biuro tłumaczeń?

W życiu każdego tłumacza przychodzi chwila, kiedy zaczyna się zastanawiać nad sensem pracowania u kogoś i szuka informacji na temat założenia własnej działalności. Wydaje się przecież, że pracując kilka lat w zawodzie posiadają wszystko, co trzeba – język, wiedzę, standardy oraz doświadczenie.

Od czego zacząć?

W pierwszej kolejności należy zastanowić się nad swoim profilem oraz posiadanymi kwalifikacjami. Na rynku w chwili obecnej największy popyt dotyczy tłumaczy przysięgłych, aby takim zostać, nie wystarczy jednak tylko jedynie doskonała znajomość jakiegoś języka. Tłumacz przysięgły, według ustawy z dnia 25 listopada 2004 o wykonywaniu zawodu tłumacza przysięgłego mówi, że kandydat powinien posiadać polskie obywatelstwo, ma zdolność do czynności prawnych, zna język polski, nigdy nie była karana za żaden rodzaj przestępstwa, posiada ukończone studia wyższe, a także udało jej się zdać egzamin na szczeblu państwowym i tym samym uzyskała uprawnienia do bycia tłumaczem przysięgłym.

Spółka czy jednoosobowa działalność?

W przypadku biura tłumaczeń nie jesteśmy niczym ograniczani, możemy więc założyć zarówno jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółkę. W jednym i drugim przypadku konieczne jest dokonanie zgłoszenia firmy w CEiDG, a jeśli chcemy stworzyć spółkę komandytową, z o.o., jawną, akcyjną czy komandytowo-akcyjną, konieczne jest zgłoszenie się do KRS. Prawo do wykonywania zawodu udostępniane jest po złożeniu ślubowania oraz wpisaniu na listę z tłumaczami przysięgłymi. Nadzór nad tłumaczem przysięgłym ma bezpośrednio Ministerstwo Sprawiedliwości. Po zgłoszeniu się do CEiDG lub KRS należy wybrać odpowiednią formę opodatkowania oraz zarejestrować się w ZUS-ie.

Formalności w ZUS-ie

W ciągu 7 dni od daty założenia działalności posiadacz firmy ma obowiązek zgłoszenia się do ZUS-u i wypełnienia formularza ZUS ZUA. W formularzu można znaleźć głównie dane identyfikacyjne oraz datę rozpoczęcia prowadzenia działalności. Dla zaczynających przygodę z prowadzeniem własnej firmy stawki są następujące:

  • Ubezpieczenie emerytalne 19,52%
  • Ubezpieczenie rentowe 8%
  • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) 2,45%
  • Ubezpieczenie wypadkowe, liczone do 9 osób 1,8%
  • Ubezpieczenie zdrowotne 9%

Tak licząc, przez pierwsze dwa lata przedsiębiorca będzie co miesiąc wpłacało ZUS-u 465,28 zł. Po tym okresie stawki wyniosą 1121,52 zł miesięcznie.

Ustalenie podatków

Ciężko jednoznacznie określić, jaka forma opodatkowania będzie najkorzystniejsza. Jednoosobowa działalność ma do wyboru rozliczanie się na zasadach ogólnych lub podatek liniowy,  w przypadku spółek rozwiązanie jest tylko jedno – firma automatycznie staje się podatnikiem CIT.