Postępowania mediacyjne w sprawach o rozwód

Postępowania mediacyjne w sprawach o rozwód

Postępowanie mediacyjne w sprawach rozwodowych zostało wprowadzone do polskiego prawodawstwa w 2005r. Czas pokazał jak ważna i przydatna stała się funkcja mediatora i to zarówno dla orzekania samych sądów jak i dla rozwodzącej się pary, a przede wszystkich ich małoletnich najczęściej dzieci. Skłócone, toczące boje przed sądem małżeństwa dzięki mediatorom powoli rozwiązują problem za problemem w trakcie kolejnych spotkań a nie kolejnych spraw sądowych, jak to działa się wcześniej, przed powołaniem tej instytucji.

Rozwodowe postępowanie mediacyjne

Na każdym etapie sprawy rozwodowej sąd może skierować małżonków do mediatora, może to być też autonomiczna decyzja pary, która woli rozwiązać wszystkie trudne kwestie w atmosferze ciszy i dyskrecji. Mediator bowiem to osoba zaufania publicznego a wszystkie informacje jakie ujrzą światło dzienne podczas mediacji pozostają niejawne. Wyniki mediacji zostają spisane w protokole i przedstawione sądowi, który na tej podstawie określa warunki rozwodu.

Jakie sprawy rozwiązuje mediator?

Mediator pracuje z parą małżeńską nie tylko przy konfliktowych separacjach i rozwodach, ale także po uzyskaniu przez parę rozwodu czy w okresie separacji, tak by rozwiązać i uregulować wszystkie aspekty powstałe w konsekwencji decyzji małżeństwa o osobnym życiu. Mediator zajmuje się: 

  • regulacją zasad opieki nad dziećmi przez byłych małżonków
  • regulacją szczegółowych zasad i charakteru kontaktów dzieci z tym rodzicem, u którego dziecko nie mieszka
  • regulacją zasad kontaktów dzieci z pozostałymi członkami rodziny, czyli m.in. z dziadkami obu stron
  • regulacją kwestii alimentacyjnych oraz wszelkich innych spraw finansowych oraz majątkowych

Postępowanie mediacyjne w sprawach o rozwód powinno zakończyć się szczegółowym ustaleniem wszystkich aspektów opieki nad dziećmi po rozwodzie rodziców włącznie ze stworzeniem ścisłego kalendarza dla obojga zawierającym daty spotkań z rodzicem nie mieszkającym już we wspólnym gospodarstwie. Mediator definiuje również wszelkie potrzeby dziecka a strony wspólnie określają zasady ich finansowania.

Jak przebiegają mediacje

Mediacje rozwodowe niczego nie wymuszają czy nakazują. Mediator jest całkowicie bezstronny i nie stoi po żadnej ze stron. Ma prawo wcześnie zapoznać się z aktami sprawy, by tym bardziej stać się pomocnym dla małżonków. Co więcej, w żadnej ze spraw, które zostały ujawnione podczas mediacji nie może zostać powołany na świadka. Ugodą zawartą w protokole kieruje się potem sąd, chyba, że widzi potrzebę dodatkowych regulacji czy uszczegółowień.

Więcej o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rozwodowych dowiesz się ze strony: www.malgorzatatokarz.pl