Patena mszalna

Co to jest patena mszalna i do czego służy?

Funkcje i wygląd pateny

Patena mszalna jest jednym z podstawowych przedmiotów, bez których trudno byłoby sprawować liturgię. Patena mszalna zazwyczaj wykonana jest z metalu szlachetnego, nierzadko też pozłaca się ją. Patena może mieć różne gabaryty oraz głębokości: stosuje się głębokie i płaskie czy kielichowe. Jeśli idzie o funkcję pateny, jest to swego rodzaju tacka, który służy konsekrowanej Hostii; może mieć różne rozmiary i zdobienia lub ich brak. Wyróżniamy patenę komunijną będącą pomocną podczas komunii – trzymana jest ona pod brodą wiernego, aby w razie czego fragmenty Hostii mogły opaść właśnie na nią. Do konsekrowania hostii przeważnie używa się pateny płaskiej albo jednej głębszej pateny, do której włożony zostaje chleb dla kapłana, a także diakona czy innych sprawujących posługę w Kościele.

Patena- jedno z najważniejszych naczyń mszalnych

Patena mszalna jest na tyle ważnym naczyniem liturgicznym dla wiernych, że ma nawet swoją specjalną modlitwę błogosławieństwa. Patena mszalna wraz z Hostią, która została przeznaczona do konsekracji, wierzący w czasie procesji dostarczają do ołtarza i przekazują na ręce kapłanowi. Zatem, to właśnie ona staje się tym ważkim naczyniem służącym do przechowywania podczas mszy Ciała Pańskiego. Kiedy ksiądz przygotowuje dary, unosi patenę z chlebem nad ołtarzem, a następnie odmawia modlitwę proszącą o boskie błogosławieństwo nad tymże chlebem pojmowanym jako owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. Kiedy modlitwa dobiega końca, kapłan unosi patenę mszalną ze złożonym w niej Ciałem Pańskim, a także kielich zawierający Krew Pańską.

Kościół pateny mszalne i pozostałe naczynia liturgiczne kupuje w pracowniach brązowniczych (np: Sacrum), które zajmują się wytwarzaniem dewocjonaliów.