Gongi kościelne

Jakie funkcje pełnią gongi kościelne podczas mszy świętej?

Gongi kościelne to jedne z najbardziej rozpoznawalnych atrybutów, jakie można znaleźć w pobliżu właściwie każdego ołtarza. Chociaż ich wygląd, jak i ich brzmienie może być zupełnie różne to jednak zawsze pełnią one tą samą funkcję. Jakie są zadania gongów spotykanych w kościele? W których momentach nabożeństw można się spodziewać ich charakterystycznego brzmienia?

Funkcje gongów kościelnych

Głównym zadaniem gongów kościelnych jest zasugerowanie zgromadzonym wiernym, że powinni oni zmienić pozycję, w jakiej się znajdują. Nic więc dziwnego, że gongi rozbrzmiewają zwykle wtedy, gdy wierni powinni zmienić pozycję na przykład z siedzącej i stojącej na klęczącą. Jest to wyraźny znak, że liturgia zbliża się do kulminacyjnego momentu, jakim jest podczas Mszy Świętej Komunia Święta.

Gongi, które są wykorzystywane w kościołach sygnalizują również moment, w którym Najświętszy Sakrament jest umieszczany w tabernakulum. Są one obsługiwane najczęściej przez służących do Mszy Świętej ministrantów lub kościelnego. Dają one znak wiernym, że mogą powrócić do pozycji siedzącej i tak dalej. Zdecydowana większość wiernych przyznaje, że korzystanie z gongów kościelnych jest naprawdę bardzo pomocne. W niektórych momentach dzięki gongom można szybko zorientować się, jaką postawę należy przyjąć. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy wierni uczestniczą w dość rzadko spotykanych liturgiach związanych ze szczególnymi wydarzeniami w życiu Kościoła Katolickiego takich, jak odpusty czy rocznice związane z historią Kościoła w Polsce.