Jakie formalności czekają nas podczas sprzedaży mieszkania w Turku?

Jakie formalności czekają nas podczas sprzedaży mieszkania w Turku?

Sprzedaż mieszkania rozpoczynamy oczywiście od podjęcia decyzji o zmianie miejsca zamieszkania oraz od znalezienia nabywcy naszego lokum. Aby znaleźć nabywcę należy zastanowić się czy chcemy przejść przez proces sprzedaży mieszkania samodzielnie, czy też chcemy wesprzeć się pomocą ze strony agencji nieruchomości.

Sprzedając mieszkanie w Turku możemy spokojnie dokonać tej czynności samodzielnie, szczególnie jeśli nasze mieszkanie jest atrakcyjnie położone, na niskim piętrze, a cena jaką chcemy uzyskać mieści się w średniej. Wystarczy zamieścić ogłoszenie na stronach lokalnych portali oraz w lokalnej prasie i czekać na kontakt od zainteresowanych osób.

Umowa przedwstępna sprzedaży

Gdy już znajdziemy nabywcę, któremu odpowiada nasza oferta, musimy podpisać umowę przedwstępną sprzedaży. Umowa przedwstępna zabezpieczy nasze interesy, ustalimy w niej cenę sprzedaży, termin podpisania umowy przyrzeczonej, termin przekazania mieszkania. Zdecydujemy również o wysokości zaliczki lub zadatku jaki chcemy otrzymać oraz ustalimy jakie konsekwencje wynikałyby z wycofania się z umowy, zarówno przez kupującego jak i nas samych. Umowa przedwstępna nie musi być podpisana u notariusza, chociaż jest taka możliwość. Wiąże się ona wtedy z pewną opłatą.

Umowa przyrzeczona sprzedaży

Umowa przyrzeczona sprzedaży mieszkania musi być podpisana u notariusza. Ma ona formę aktu notarialnego, ponieważ inaczej byłaby nieważna. Warto w momencie podpisania umowy przedwstępnej ustalić z kupującym, u jakiego notariusza będzie podpisywana umowa, a następnie zgłosić się jak najwcześniej do niego aby ustalić datę podpisania umowy oraz dowiedzieć się jakie dokumenty będą nam potrzebne. Notariusz na pewno poinformuje nas o sprawach, których należy dopilnować. Najpóźniej podczas wizyty u notariusza trzeba będzie okazać numer księgi wieczystej naszej nieruchomości i sprawdzić czy nie ma w niej zapisów o hipotece i innych obciążeniach. Kupujący może chcieć zapoznać się z księgą wieczystą jeszcze przed zawarciem umowy przedwstępnej. Należy również przygotować akt własności mieszkania, potwierdzający że jesteśmy właścicielami, np. poprzedni akt notarialny zakupu mieszkania lub np. umowę darowizny.

Pozostałe dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania

Konieczne będzie uregulowanie wszystkich zaległości w opłatach za mieszkanie u zarządcy mieszkania w Turku, np. PGKiM lub w spółdzielni mieszkaniowej oraz udanie się do biura zarządcy w celu pobrania zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami.

W momencie sprzedaży mieszkania nikt nie może być w nim zameldowany. Dlatego już wcześniej musimy zastanowić się gdzie chcemy być zameldowani po sprzedaniu mieszkania. Najpóźniej w dniu podpisania umowy przyrzeczonej notariusz zażąda od nas zaświadczenia o tym, że nikt nie jest zameldowany w naszym lokalu. W celu otrzymania takiego zaświadczenia należy udać się do Urzędu Miasta Turku.

Innymi istotnymi formalnościami, których musimy dopilnować tuż przed sprzedażą mieszkania, będzie rozwiązanie umów z dostawcami telewizji oraz internetu, a także wypowiedzenie umowy dostawy prądu oraz ewentualnie gazu ziemnego.

Więcej informacji o formalnościach, jakie musisz załatwić podczas sprzedaży mieszkania uzyskasz na stronie agencji nieruchomości ABA – www.abanieruchomosci.pl/e1/mieszkania-na-sprzedaz.html