Tłumaczenia konferencyjne

Czym są tłumaczenia konferencyjne?

Wśród tłumaczeń ustnych rozróżniamy wiele rodzajów. Generalnie tłumaczenia te wydają się dość prestiżowe, ponieważ często łączą się one z galami, eventami, spotkaniami biznesowymi, a także z konferencjami. Tłumaczenia konferencyjne przeprowadzane przez biuro tłumaczeń Translavox, to takie tłumaczenia ustne, które – jak sama nazwa mówi – wykonuje się podczas konferencji. Bardzo często podczas tego typu wydarzeń obecnych jest wielu tłumaczy, którzy posługują się różnymi językami, ponieważ konferencje mogą dotyczyć przedstawicieli wielu krajów.

Tłumacz konferencyjny – jaki musi być?

Jak w przypadku każdego tłumacza ustnego, tłumacz konferencyjny musi umieć radzić sobie ze stresem oraz płynnie posługiwać się językiem, z którego tłumaczy oraz tym, na który tłumaczy, to jest językami źródłowym oraz docelowym. Ważna jest tu też dykcja, a także kultura osobista i obycie. Osoba, wykonująca zawód tłumacza konferencyjnego, powinna być reprezentatywna i musi znać zasady zachowania się w towarzystwie, gdyż jej praca często będzie nosić znamiona pewnego prestiżu. Wiąże się to z tym, w jakich miejscach jest wykonywana.

Miejsca, w których tłumaczy się konferencyjnie

Naturalnie mamy wiele rodzajów konferencji: mogą być uczelniane, międzyszkolne, sportowe, biznesowe, a także mogą odbywać się na szczeblu politycznym. Przykładem tego ostatniego mogą być spotkania przedstawicieli organizacji międzynarodowych. Tłumacze, pochodzący z krajów Unii Europejskiej, mają spore pole do popisu, gdyż wewnątrz Unii stale potrzebne są tłumaczenia różnego rodzaju, pisemne oraz ustne, a więc i konferencyjne. Taki tłumacz jest obecny nie tylko podczas rozmów oficjalnych, ale także za kuluarami, w trakcie imprez i spotkań towarzyskich.

Jak zostać tłumaczem konferencyjnym?

By móc tłumaczyć konferencyjnie, potrzebne będą odpowiednie studia, choć pewnie uzdolnione osoby, które od dzieciństwa miały kontakt z kilkoma językami, mogą próbować swoich szans. Mimo wszystko odpowiednie przygotowanie pod względem edukacji będzie wskazane, gdyż tłumacz musi znać nie tylko praktykę, ale również teorię, na którą – w przypadku tłumaczy konferencyjnych – wpływ będą miały także zasady savoir-vivre oraz znajomość polityki, medycyny, prawa (zależnie od rodzaju konferencji).