Czy firma windykacyjna może dochodzić przedawnionego roszczenia?

Czy firma windykacyjna może dochodzić przedawnionego roszczenia?

W Polsce z roku na rok wzrasta liczba osób, które nie radzą sobie z bieżącymi wydatkami i postanawiają skorzystać z pomocy firm pożyczkowych oraz banków. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z tego, że w przepisach polskiego prawa znajduje się instytucja o nazwie: przedawnienie roszczenia. Oczywiście nie zawsze oznacza to, że długu nie trzeba zwracać, ale przy spełnieniu kilku warunków osoba zadłużona może spać spokojnie. Czy taka sama sytuacja zachodzi wówczas, gdy wierzyciel poprosi o pomoc firmę windykacyjną?

Aby podejść do tematu windykatorów i przedawnionych długów należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym właściwie jest to przedawnienie. To nic innego, jak możliwość uchylenia się od konieczności zaspokojenia roszczenia względem wierzyciela. Aby stało się realne, musi upłynąć określony prawem termin. Przedawnienie jest instytucją prawa cywilnego. Podlegają mu wyłącznie roszczenia mające charakter materialny. Wyjątek stanowi roszczenie windykacyjne dotyczące nieruchomości.

Od kiedy biegnie przedawnienie?

Ogromne znaczenie na gruncie prawa ma czas. Przedawnienie roszczeń zaczyna bowiem swój bieg w momencie, gdy dług staje się wymagalny. Co to w praktyce oznacza? Wymagalność utożsamiamy zazwyczaj z momentem, w którym powinna nastąpić spłata zobowiązania. Dokładna data powinna być zawarta w umowie pożyczkowej. Bardzo często roszczenie staje się takie na skutek wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron. 

Terminy przedawnienia długu

Nowelizacja przepisów kodeksu cywilnego skróciła zasadniczy termin przedawnienia roszczeń. Do tej pory wynosił on 10 lat, a obecnie mówimy o 6 latach. Jeśli chodzi natomiast o roszczenia wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej albo tak zwane świadczenia okresowe, jak np. czynsz z tytułu wynajmu lokalu, w grę wchodzi okres 3 lat przedawnienia. Co ważne, termin ten mija obecnie z końcem roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przedawnienie długu. 

Firma windykacyjna

Wielu wierzycieli chcąc zrzucić z siebie formalności i w miarę szybko odzyskać choćby część pieniędzy postanawia sprzedać dług firmie windykacyjnej. Okazuje się, że prawo nie zabrania dochodzenia przedawnionych roszczeń finansowych. O tym, czy dług nie jest “przeterminowany” na podstawie zebranego materiału może zdecydować sąd. Jeśli tak się stanie, odrzuci on roszczenie firmy i przyzna rację dłużnikowi, który nie będzie musiał zwracać pieniędzy. Sprawa zostanie niejako automatycznie umorzona, a wierzyciel nie będzie mieć już możliwości walki o spłatę należności. 

Za nim minie termin przedawnienia długu możesz skorzystać z oferty firmy wspomagającej windykację, która postara się zmusić dłużnika do spłaty należności. Sprawdź jej ofertę pod linkiem: buzzz24.com