Drzewce do baldachimu

Z czego są wykonywane drzewce do sztandarów, chorągwi i baldachimów?

Drzewce do sztandarów, chorągwi i baldachimów nie są może artykułami pierwszej potrzeby, jednak wielu z nas prędzej czy później zmuszonych jest do zainteresowania się tym tematem. Wszystkie one należą do tzw. artykułów propagandowych używanych najczęściej podczas ważnych uroczystości państwowych. Czasem wykorzystywane są w sposób bardziej kameralny, wspomagający prezentację poglądów i postaw.

Z czego są wykonywane drzewce do sztandarów, chorągwi i baldachimów?

Sztandary i chorągwie wywodzą się od najdawniejszych znaków bojowo-rozpoznawczych, służyły one do komunikacji pomiędzy wodzem a oddziałami armii. Aby spełniły swoją rolę potrzebują drzewca, czyli prętu wykonanego z najszlachetniejszego drewna. Drzewce zakończone są gałą lub pełnoplastycznym przedstawieniem, na przykład orła. Jeżeli właściciel orderu lub chorągwi posiada otrzymane za zasługi ordery, do drzewca będą przymocowane wstęgi orderowe przypominające o tych zaszczytach.

Drzewce do sztandarów wykonywane są z drewna bukowego, dębowego lub brzozowego, muszą być bowiem lekkie. Przeciętna waga drzewca wynosi do 3,8 kg. Mogą być skręcane z dwóch części, ułatwia to ich przechowywanie.

Do drzewca montuje się płat sztandaru w sposób dwojaki: “na szpilę” , to znaczy obok drzewca oraz “na skórę” czyli poprzez tzw. tunel. Drzewce mogą być w różnych odcieniach drewna. Mogą być wykończone srebrnymi czy mosiężnymi okuciami . W ofercie producentów występują również lekkie i krótsze drzewce, o wadze do 1,1 kg. Przeznaczone one są przede wszystkim dla dzieci. Chcąc zakupić drzewce do chorągwi koniecznie sprawdź ofertę pracowni brązowniczej Sacrum.