Tłumaczenia symultaniczne

Co to są tłumaczenia symultaniczne

Istnieją różne rodzaje tłumaczeń. Zwykle dzieli się je na tłumaczenia pisemne oraz ustne, przy czym te drugie dla wielu osób wydają się o wiele bardziej skomplikowane. Ponadto tłumaczenia ustne dzielą się na kolejne podkategorie, np. szeptane, towarzyszące, konferencyjne (konsekutywne i symultaniczne). Tłumaczenia symultaniczne są szczególnie trudne, ponieważ tłumacz zobowiązany jest do tłumaczenia tekstu w tym samym czasie, w jakim jest on wypowiadany.

Interpretacja

W języku angielskim na określenie tłumaczeń ustnych używa się słowa interpretation zamiast translation. Stoi za tym pewna logika, ponieważ tłumacząc ustnie, musimy w tym samym czasie, dość szybko, interpretować znaczenie tekstu. To ono jest przekładane bardziej niż same słowa. Tłumacz symultaniczny ma zadanie jeszcze bardziej utrudnione, ponieważ w tej samej chwili jego mózg musi przetwarzać różne informacje i podlegać różnym procesom. Przede wszystkim tłumacz musi dobrze usłyszeć tekst, by móc go zrozumieć, ale jednocześnie jego zadaniem jest ciągłe tłumaczenie tekstu zarówno dla siebie jak i natychmiastowe wypowiadanie tłumaczenia dla słuchaczy.

Kto może zostać tłumaczem symultanicznym?

Biorąc pod uwagę powyższe, należy zaznaczyć, że nie każda osoba będzie nadawała się do zostania tłumaczem symultanicznym. Przede wszystkim powinna ona posiadać dwa rodzaje umiejętności: językowe oraz personalne. Umiejętności językowe, biegłe posługiwanie się tak językiem, z którego tłumaczy jak i na który tłumaczy zapewnią, że nie będzie zbyt długo zastanawiać się nad poprawnymi zwrotami i formami gramatycznymi. Z kolei umiejętności personalne, dotyczące radzenia sobie ze stresem, podzielnej uwagi i szybkiego reagowania, pomogą jej w płynności i naturalności wypowiedzi. Tłumacz symultaniczny, podobnie jak każdy tłumacz ustny, musi również wciąż pracować nad dykcją. Warto skonsultować się w tym przypadku z logopedą, by móc dostrzec potencjalne problemy.

Gdzie się tego nauczyć?

Pewnych cech personalnych nie da się nauczyć, choć charakter ponoć da się “wyćwiczyć”, przynajmniej w pewnym stopniu. Podobnie jest z umiejętnościami językowymi – niektórzy mają do nich predyspozycje, inni muszą poświęcić więcej uwagi nauce. Nie każdy może zostać tłumaczem symultanicznym, ale każdy może spróbować. Należy jednak przygotować się na wiele godzin wytężonej pracy i odpowiednie studia.