Relikwiarze

Co to są relikwiarze?

Relikwiarze to pojemniki na relikty. Mogą to być faktyczne szczątki fizyczne świętych, takie jak kości, kawałki odzieży lub jakieś przedmioty związane ze świętymi lub innymi postaciami religijnymi. Autentyczność każdej z reliktów jest często przedmiotem dyskusji. Z tego powodu zawartość relikwiarzu powinna posiadać dokumentację pochodzenia reliktu.

Relikwiarze

Wykorzystanie relikwiarzy stało się ważną częścią praktyk chrześcijańskich już od co najmniej IV wieku, początkowo w kościele wschodnim, który przyjął praktykę przenoszenia i dzielenia ciał świętych dużo wcześniej niż zachód. Prawdopodobnie dlatego, że w nowej stolicy Konstantynopolu, w przeciwieństwie do Rzymu, brakowało pogrzebanych świętych.

Ponieważ same relikwie były uważane za cenniejsze niż kamienie szlachetne i złoto, z czasem za właściwe uznano to, aby były one ozdobione w pojemnikach wykonanych lub pokrytych złotem, srebrem i klejnotami.

Wiele relikwiarzy zostało zaprojektowanych z myślą o przenoszeniu, gdyż relikwie często były wystawiane publicznie lub wykorzystywane w podczas świąt chrześcijańskich. Także pielgrzymki często koncentrowały się na czci relikwii. Wierni często oddawali cześć relikwiom, kłaniając się przed relikwiarzom lub całując je.

Używanie i produkcja relikwiarzy trwa do dziś, zwłaszcza w krajach chrześcijańskich i rzymsko-katolickich. O ile najwcześniejsze relikwiarze były często prostymi prostokątnymi pudełkami, o tyle obecnie, na znak szacunku dla relikwii, przyjmuje się, że relikwiarze powstające w pracowniach brązowniczych jak np: Sacrum, powinny zostać stworzone z materiałów najwyższej jakości.