Tłumaczenia medyczne

4 powody dla których nie każdy tłumacz może tłumaczyć teksty medyczne

Każdy tłumacz specjalizuje się w przekładaniu innych tekstów. Jednak nie da się oprzeć wrażeniu, że znalezienie tłumacza do przekładu tekstów medycznych jest niezwykle trudne. Dlaczego? Ma na to wpływ szereg czynników takich jak wykształcenie, terminologia, interdyscyplinarność czy odpowiedzialność. Nie każda osoba zna się na medycynie, więc nie każda chce takie teksty tłumaczyć. Mało tego, tylko specjaliści powinni przekładać takie teksty, aby były one rzetelne.

Wiedza medyczna

Można znać tysiące słów z zakresu medycyny i perfekcyjnie gramatykę języka obcego i rodzimego, ale nie oznacza to, że ma się wiedzę medyczną. A taką trzeba mieć, aby dobrze przełożyć tekst z zakresu medycyny. Najlepiej, aby takie teksty przekładali praktykujący lekarze czy farmaceuci, albo chociaż aby je zweryfikowali po wykonaniu tłumaczenia przez filologa. Ponieważ ważny jest nie tylko bardzo dokładny przekład, ale i sens.

Używana terminologia

W tekstach medycznych pojawia się wiele zawiłych zwrotów, sformułowań czy nazw chorób, często też po łacinie. Nie wystarczy jednak znać zwroty medyczne ze studiów filologicznych, ponieważ każdego roku odkrywa się wiele nowych chorób, których nazwy nie pojawiły się wcześniej w podręcznikach do nauki języków obcych. Ważne jest też zrozumienie tekstu źródłowego i jego kontekstu, aby móc wiernie przełożyć materiał. Bez wiedzy i znajomości terminologii medycznej nie będzie to możliwe.

Wiedza z wielu dziedzin

Medycyna łączy w sobie wiedzę z wielu dziedzin. Nie tylko anatomii, chorób, ale też biologi, fizyki czy matematyki. Inaczej tłumaczy się teksty poradnikowe, a inaczej rozprawki pisane przez naukowców. Inaczej też wyglądają teksty prezentowane na sympozjach. Dlatego nawet jeśli ktoś specjalizuje się w tłumaczeniach medycznych nie oznacza to, że przetłumaczy każdy, bo np. o kardiologi może nie mieć pojęcia, za to o toksykologii ma świetne.

Odpowiedzialność za błędy

Każdy lekarz odpowiedzialny jest za zdrowie i życie pacjenta. A każdy tłumacz odpowiedzialny jest za swój tekst. Jeśli w tłumaczeniu będą błędy, które np. pokażą całkiem inny wynik badań czy rozwiązanie problemu chorobowego to lekarz, który się nim zasugeruje sam może popełnić błąd. Dlatego tak niezwykle ważna jest dokładność tego rodzaju tłumaczeń.